הגדל
צאלון נאה

כללי

השקיה

צריך לעדכן את כמויות המים הניתנות לפי טבלאות יולי אוגוסט. צמחים עונתיים ,עשבוניים, דשא ופורחים זקוקים ליותר מים ואינם יכולים לסבול צמא הם פשוט ימותו.

מדשאה

השקיה סדירה עם כסוי טוב של כל המדשאה וכיסוח סדיר ובגובה המתאים למין הדשא ולעונה (קצת יותר גבוה כדי להגן על השלוחות מהשמש ) יניבו מדשאה יפה וחזקה לדריכה ועמידה יותר בפני מחלות ומזיקים. מדשאות בדריכה מרובה מאד אפשר לתגבר קצת בדישון.

ורדים

הוורדים פורחים או נחים בחודש זה תלוי במין ובעצמת החום. השקיה סדירה וטובה , חפוי קרקע, מלחמה במזיקים וקיטומי סניטציה והורדת פרחים יבשים יעזרו להם לעבור את התקופה הקשה בשלום.

עצים ושיחים

הצימוח האביבי נגמר ויש עכשיו צימוח מתון. גוזמים אם צריך אבל לא לעומק הצמחים לא יעמדו בגיזומים שכאלה. יש לשמור שאור ואוויר יוכלו להיכנס לתוך הצמרות לשמירת בריאות הצמח.  

ההדרים בצימוח טוב בקיץ והם עסוקים גם בהבשלת הפירות לתחילת החורף. לכן חשוב להשקותם באופן סדיר ומספק .השקיות גדושות לעיתים לא קרובות מדי יביאו ליצור בית שורשים עמוק ובריא. חיפוי הקרקע והשקיה בטפטוף  מומלצים.

עונתיים עשבוניים וירקות

אפשר עדיין לשתול עונתיים של קיץ אך מאד לא רצוי. . חלקם רצוי בחצי צל לשמירת צבעי הפרחים. השתילה  צריכה להיות מיד לא באמצע היום ובתוך קרקע רטובה. השקיה גדושה חשובה ביותר. אם אפשר כדאי להוריד פרחים יבשים להארכת הפריחה. גם בירקות איסוף הפרי מיד עם הבשלתו יעודד יצירת פירות נוספים.

אפשר עוד לשתול ירקות של קיץ ליבול מאוחר. אפשר לזרוע עגבניות ליבול סתווי.

דישון פעם בחודש יניב פריחה טובה יותר ורבה.

בצמחים עשבוניים רצוי גיזום עדין לעיבוי הצמח וחיזוקו.

כללי

דישון בחודשי הקיץ צריך להיעשות  לא יותר מפעם בחודש וגם אז במינון לא גבוה. בעציצים דישון יתר עשוי להביא להמלחת המצא ולכן יש להיזהר יותר.

יש לחדש את החיפוי כל הזמן מסביב לצמחים ובקרקע חשופה. מונע עשביה ושומר על טמפרטורה ורטיבות.

במקומות ללא צמחים אפשר לעשות חיטוי סולארי על יד כסוי הקרקע בניילון שחור והשארתו לכמה ימים.

מזיקים רבים יש בקיץ. רצוי להילחם בהם כמה שאפשר באמצעים ביולוגיים ולא רעילים ולהסירם אם אפשר בזרמי מים מהצינור וריסוסים במי סבון ושמנים.

הדברת עשבי הקיץ חשובה בעודם קטנים . עשבי הקיץ בארץ הם תוקפניים ביותר נשארים זמן רב וחוזרים כל שנה. חשוב מאד לא לתת להם לעשות זרעים. חיפוי השטח יעזור לשלוט בהם.