דף צמח מלא

תכונות ייחודיות

התראות

1 עד 2m 0.8 עד 1m

טיפוס: שיח

תאור
שיח ירוק עד. בעל צימוח צר וזקוף. עלים מורכבים כפניים עם 7 – 9 עלעלים דמויי ביצה מאורכת עם חוד. יש זנים ירוקים כהים ויש מגוונים ירוק לבן. בסוף הקיץ פורח קצר מאד בשיבולים צהובות בראשי הענפים הפרי הוא קישוטי ענבות אדומות וצהובות בשיבולים. צמח חזק המשמש כצמח בית וגינה כאחד. מכיוון שהוא מאד סביל לכל עוצמות האור בבית ולצל וחצי צל בגינה. ניפגע בקור חזק ומקרה. עליו משחירים והוא יכול למות. ניפגע במקומות מאד חמים ולחים מכנימות ומפטריית הפייחת. אינו מתאים להר הגבוה ולערבה בגינה. בבית מתאים כמובן לכל הארץ. זקוק להשקיה סדירה.

למה דווקא אני?

עלווה מעניינת

קצב צימוח: מהיר

משפחה בוטנית

משפחה: קיסוסיים     סוג: ברסאיה     מין: שיחנית

שמות הזנים:

ברסאיה שיחנית מגוון
' Brassaia arboricola ' Variegata

בעל עלים מגוונים בירוק לבן או צהוב לבן