דף צמח מלא

תכונות ייחודיות

התראות

0.2 עד 0.3m 0.5 עד 0.8m

טיפוס: שרוע
מאפיין צימוח: מטפס שתלטן, שרוע פתוח זוחל

תאור
עשבוני משתרג שרוע מטפס נימרץ ביותר ושטלתן . בעל עלים מעוגלים לבידים מעט מכסיפים –  צהובים.  המשמש כצמח כיסוי וגובל ערוגות. הפריחה בצבע חול באביב קיץ לא משמעותית וכדאי להורידה. זקוק לשמש מלאה, השקיה מועטה ומתאים לכל הארץ. צריך להיזהר איפה שותלים אותו מכיוון שיש לו קצב צימוח מהיר מאד והוא מטפס ומכסה כל צמח הניקרה בדרכו.

למה דווקא אני?

צבעי עלווה מעניינים.כסוי שטח קטן בצורה מלאה בלי מתן אפשרות לצמחים אחרים לצמוח.

קצב צימוח: מהיר

משפחה בוטנית

משפחה: מורכבים     סוג: דם המכבים     מין: העלותי